ACUZ - Lucian Cornescu

Go to content

Main menu

DNA

Arhiva > 2013 > Iulie 2013

BASESCU SI DNA (de fapt si unii dintre procurori)

Circul inceput zilele astea de niste procurori de la DNA in cadrul „afacerii de santaj" al unora din grupul Antenelor trebuie decodificat. Plecand de la ura citet si public afisata a presedintelui Basescu si continuand cu servilismul unora...

Noi, cei care credem ca Romania ar fi un stat democratic, trebuie in mod obligatoriu sa intelegem realitatea: procurorii SUNT OBLIGATI sa asculte de ordinele date de un superior ierarhic sau... sa plece. Procurorii au familie, copii, datorii la banci...

Cei „ierarhic superiori"stiu asta si..., in dorinta de a place unui sef efemer... dau ordine subalternilor. Care subalterni, vrand nevrand... asculta. Oare asta se vrea a fi democratie?

Dedesubt am subliniat fie in rosu fie in galben LEGEA sacra a functionarii unei parti a Justitiei.

Lege (generic) inepta, votata de niste pierde-vara, ascultatori si ei de un sef. Lege (tot generic) semnata de un inginer si trimisa la Monitorul Oficial. Cititi-o! Si, daca dupa citire tot va mai credeti in democratie, scrieti-ne!


Statutul judecatorilor si procurorilor (Legea 303/2004) – modificari aplicabile din 26.01.2012
Incepand cu 26 ianuarie 2012 Legea 303/2004 va suferi modificari/completari la Art. 14 , Art. 62 , Art. 99 , Art. 99 1 , Art. 100. Actul normativ modificator este Legea nr. 24/2012 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
"Legea 303/2004 ….. Art. 99

Constituie abateri disciplinare:
a) manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu;
b) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii;
f) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
g) nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea;
t) exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

"Legea 303/2004 …. Art. 99 1
(1) Există rea-credinţă atunci când judecătorul sau procurorul încalcă cu ştiinţă normele de drept material ori procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei persoane.
(2) Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material ori procesual.
"Legea 303/2004 …. Art. 100
Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la 6 luni;
c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de până fa un an la o altă instanţă sau la un alt parchet, situate în circumscripţia altei curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte de apel;
d) suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;
e) excluderea din magistratură.

HOTĂRÂRE Nr. 328 din 24 august 2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ....
CODUL DEONTOLOGIC al judecătorilor şi procurorilor


CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. -
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor stabileşte standardele de conduită a acestora, conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei.
Art. 2. -(1)
Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod deontologic constituie un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii activităţii şi integrităţii judecătorilor şi procurorilor.
(2) Evaluarea se face de către organele competente, potrivit legii.

CAPITOLUL II Independenţa justiţiei

Art. 3. -(1)
Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să apere independenţa justiţiei.
(2) Judecătorii şi procurorii trebuie să-şi exercite funcţia cu obiectivitate şi imparţialitate, având ca unic temei legea, fără a da curs presiunilor şi influenţelor de orice natură.
(3) Judecătorii şi procurorii se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii pentru orice faptă de natură să le afecteze independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională.
Art. 4. -(1) în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu judecătorii şi procurorii nu trebuie să fie influenţaţi de doctrine politice.
Art. 5. -(1) Judecătorii şi procurorii nu se pot servi de actele pe care le îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima sau manifesta convingerile politice.

CAPITOLUL III Promovarea supremaţiei legii
Art. 7. -Judecătorii şi procurorii au îndatorirea să promoveze supremaţia legii, statul de drept şi să apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.
Art. 8. -Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurându-le un tratament juridic nediscriminatoriu, să respecte şi să apere demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare.

CAPITOLUL IV Imparţialitatea judecătorilor şi procurorilor

Art. 9. -(1) Judecătorii şi procurorii trebuie să fie imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor profesionale, fiind obligaţi să decidă în mod obiectiv, liberi de orice influenţe.
(2) Judecătorii şi procurorii trebuie să se abţină de la orice comportament, act sau manifestare de natură să altereze încrederea în imparţialitatea lor.


CAPITOLUL V Exercitarea îndatoririlor profesionale
Art. 12. -
Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu competenţă şi corectitudine îndatoririle profesionale, să respecte îndatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi, regulamente şi ordine de serviciu.

CAPITOLUL VI Demnitatea şi onoarea profesiei de judecător sau procuror

Art. 17.
-Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcţie şi în societate.

Back to content | Back to main menu